Alltid tilgjengelig telefon 32 14 13 65
Dødsannonser
& minnesider

Gravferd

Ansvarlig

​Gravferden skal i henhold til gravferdsloven normalt finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Vanligvis er det avdødes nærmeste etterlatte over 18 år som er ansvarlig for gravferden. Det betyr i praksis at vedkommende alene eller i samarbeid med andre i familien, avgjør alle spørsmål vedrørende gravferden.

Etterlatte i følgende rekkefølge har rett til å være ansvarlig for gravferden: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Det er verdt å merke seg at ingen kan opptre på vegne av mindreårige. Et eksempel på dette vil være i de tilfeller hvor avdøde var skilt; da vil ikke avdødes gjenlevende fraskilte ektefelle kunne opptre på vegne av felles barn uten at det foreligger en erklæring på dette fra avdøde.

Alle som har fylt 18 år har mulighet selv til å utpeke hvem som skal være ansvarlig for deres gravferd. Det må i så fall foreligge en skriftlig erklæring som må være underskrevet og datert for at den skal være gyldig.
Dersom man ikke kommer til enighet om hvem som skal være ansvarlig for gravferden, treffes nødvendige avgjørelser av kommunen i henhold til gravferdsloven.

Vi bruker informasjonskapsler

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Les om hvilke vi bruker og hvordan vi administrerer dem i vår personvernerklæring, og klikk innstillinger for å administrere hvilke informasjonskapsler du tillater.