Alltid tilgjengelig telefon 32 14 13 65
Dødsannonser
& minnesider

Gravferd

Annen praktisk informasjon

Vi hjelper deg med blant annet dødsannonse, programhefte, sanger og solister, blomster og dekorasjoner.

Dødsannonse

De fleste gravferder i Norge annonseres i forkant, og vanligvis så snart tidspunktet for begravelsen/bisettelsen er klart. En dødsannonse er en mulighet man har som nærmeste pårørende til å åpne for at personer utenfor den nærmeste kretsen kan vise sin deltagelse og sorg.

En gravferd i stillhet kan likevel være riktig for familien og det kan også være avdøde selv har ytret ønske om en seremoni i stillhet. Man kan da sette inn en annonse i etterkant av seremonien.
Alternativt kan annonsen settes inn i forkant med anføring om at seremonien vil skje i stillhet.

Vi hjelper til med oppsett, utforming og bestilling av dødsannonsen i de aktuelle aviser under samtalen/konferansen.

Les mer om vers til dødsannonser


Programhefte

Valg av motiv til programhefte er et av de valg som tas i forbindelse med planlegging av seremonien. Om det ønskes brukt et bilde av avdøde, eller om familien selv har et bilde fra et sted som de har gode minner fra, så kan dette også brukes som et motiv. Vi hjelper til med å lage utkast til ulike motiver og setter opp sanghefte med det innholdet som er bestemt. Vi sender alltid  en korrektur / utkast til familien før det trykkes.

Forslag til design


Sanger & solister

For å sette et mer personlig preg på seremonien kan det være fint å bruke litt tid på å finne salmer og sanger til seremonien. Var det salmer eller sanger som avdøde var glad i eller som passer spesielt godt?

Det er vanlig på Ringerike at det spilles "forhåndsmusikk", vanligvis på orgel, i de siste 15-20 minuttene før seremonien starter. Da spiller organisten ulike stykker frem til klokkene begynner å ringe.

Ved en kirkelig seremoni er det lagt opp til 3 salmer/sanger inne kirken, samt to vers av en salme ute ved gravstedet når det er en jordbegravelse. Noen ønsker også å bruke en solist til å fremføre solistinnslag (sang eller instrumentalt) og da kommer dette som regel i tillegg til salmene eller som en erstatning for en av salmene eller preludiumet/postludiumet.

Vi har kontakter med ulike solister både med hensyn til sang og forskjellige instrumenter. I konferansen med oss kan dere også få låne med "Musikkforslag ved gravferd"  som inneholder 104 forslag til musikk ved gravferd (religiøst, klassisk, folkemusikalsk og nytt stoff). Dette er innspilt i korte strofer på to CD'er og kan være en hjelp til å finne salmer og sanger, forslag til soloinnslag og til preludium og postludium.

Du kan også klikke på linken her for å lytte til aktuelle sanger og musikkstykker ved gravferd: 

Lytt til musikk

Her kan du se en liste med ulike forslag til sanger og salmer.

Blomster & dekorasjoner

Les mer om hvordan blomster og dekorasjoner skaper en fin ramme rundt seremonien. Her får du også hjelp til bestilling, tekstforslag og annen informasjon.

Les mer

Vi bruker informasjonskapsler

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Les om hvilke vi bruker og hvordan vi administrerer dem i vår personvernerklæring, og klikk innstillinger for å administrere hvilke informasjonskapsler du tillater.