Alltid tilgjengelig telefon 32 14 13 65
Dødsannonser
& minnesider

Gravferd

Jordbegravelse eller kremasjon

​De nærmeste pårørende må sammen ta stilling til om det skal være en kremasjon eller en jordbegravelse. I noen tilfeller har avdøde selv hatt ønsker knyttet til dette.


Jordbegravelse

En "tradisjonell" begravelse har fra tidligere tider vært jordbegravelse fordi det var det eneste som var mulig. Seremonien foregår da som regel i kirken (men kan også skje fra krematorium eller gravkapell), og kisten føres ut til gravstedet på kirkegården. Her foretar så presten jordpåkastelse og det synges noen vers fra en salme. På Ringerike og i Hole senkes kisten ned i graven under seremonien ved hjelp av seks tau. Seremonien avsluttes ute på kirkegården.Bisettelse (kremasjon)

Ved kremasjon holdes seremonien i en kirke eller på krematoriet. Jordpåkastelse og velsignelse skjer da inne i krematoriet/kirken. Benyttes krematorium vil kisten bli stående i krematoriet før den senkes noe ned. Benyttes en kirke er det mest vanlig at kisten føres ut i bårebilen og at denne kjører av sted når alle har kommet ut av kirken. Ved kremasjon må det undertegnes en begjæring om at kremasjon ikke er i strid med avdødes ønsker eller religiøse oppfatning.Urnenedsettelse

En stund etter seremonien vil urnen være klar for å settes ned på gravstedet på kirkegården. Det avtales et eget tidspunkt for dette med kirketjeneren på den kirkegården hvor dette skal skje.

Vi bruker informasjonskapsler

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Les om hvilke vi bruker og hvordan vi administrerer dem i vår personvernerklæring, og klikk innstillinger for å administrere hvilke informasjonskapsler du tillater.