Alltid tilgjengelig telefon 32 14 13 65
Dødsannonser
& minnesider

Gravferd

Seremoni

Familien står fritt til å velge den type seremoni man ønsker. De mest vanlige seremoniene er kirkelig, humanistisk eller livsynsnøytral.

Kirkelig seremoni

Dette er fortsatt den mest vanlige formen for gravferd. En kirkelig seremoni følger Den Norske Kirkes egen gravferdsliturgi med fastlagte rammer for innhold i seremonien hva gjelder sang og musikk, bønn og skriftlesning, tale etc.

De som tilhører en frimenighet har gjerne egen prest eller pastor.

Et vanlig oppsett på en kirkelig seremoni er:

  • Preludium med orgel eller solist
  • Salme
  • Minneord ved presten eller en i familien etterfulgt av lesing fra kranser
  • Evt soloinnslag
  • Skriftlesning
  • Salme
  • Tale ved presten
  • Salme
  • Postludium med orgel mens kisten bæres ut av kirken.

Ved bisettelse er det jordpåkastelse inne før postludiumet. Ved jordbegravelse er det jordpåkastelse ute på graven. Der synges det også to vers av en salme.

Den Norske kirke: www.kirken.no

Humanistisk seremoni

Humanistisk gravferd er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte. Alle som ønsker det kan velge Humanistisk begravelse.

Man står fritt til å lage seremonien som man selv ønsker med sanger, musikkavspilling, tale og evt opplesning av dikt. Human-Etisk forbund har egne gravferdstalere som kan bistå. 

I vårt distrikt benyttes oftest Ringerike krematorium som er godkjent som et livsynsnøytralt seremonirom. 

Human-Etisk Forbund: www.human.no

Livssynsnøytral seremoni

Dette er en seremoniform der man står helt fritt til å velge rammene selv. En i familien eller en annen nær kan lede det og vi hjelper til med å finne en fin ramme for seremonien. 

Ingen seremoni

Det er ingen krav til å ha en seremoni for avdøde. Det er opp til familien og den som står ansvarlig å bestemme dette.

Vi bruker informasjonskapsler

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Les om hvilke vi bruker og hvordan vi administrerer dem i vår personvernerklæring, og klikk innstillinger for å administrere hvilke informasjonskapsler du tillater.